Kummiyksikkö KAARTJR KULJETUSKOMPPANIA

Kuljetuskomppania kouluttaa raskaita ajoneuvoja kuljettavia oma-aloitteisia ja monipuolisen koulutuksen saaneita asutuskeskustaistelijoita kaikkiin Kaartin Jääkärirykmentin tuottamiin sodan ajan joukkoihin.

Peruskoulutuskauden aikana KULJK:n valitaan kuljettajiksi sopivat varusmiehet koko Kaartin Jääkärirykmentin saapumiserästä. Valitut miehet siirretään yksikköön peruskoulutuskauden päättyessä.

Erikoiskoulutuskaudella jokaiselle KULJK:n varusmiehelle annetaan puolustusvoimien C- ajo-oikeuskoulutus. Sotilaskuljettajakurssin tavoitteena on antaa koulutus kuorma- auto-, yhdistelmä- tai panssariajoneuvon kuljettajaksi sotilaskoulutuksen ohessa. Jokaiselle taistelijalle opetetaan myös henkilökohtaisten aseiden ja taisteluvälineiden käsittely asutuskeskuksessa.

Joukkokoulutuskaudella opetetaan mm. ajamista vaativassa maastossa erilaisella panssariajoneuvo- ja kuorma-autokalustolla sekä tyyppikoulutusta kuljetuskalustoon.

Seuraavan saapumiserän peruskoulutuskauden aikana kuljettajien osaamista täydennetään taisteluteknisillä harjoituksilla sekä ammunnoilla.

Sotilaskuljettajilla on myös mahdollisuus saada CE-luokan ajokortti siviiliin puolustusvoimien avulla. Tämän saavuttaminen edellyttää varusmiehen soveltuvuutta koulutettavaksi ko. luokkaan.
Osa kuljettajista jatkokoulutetaan lisäksi moottoripyörien kuljettajiksi J- kauden ja kuljettajakauden aikana.

Joukkokoulutuskauden aikana kuljettajat harjoittelevat omien sodanajan komppanioidensa mukana sekä saavat täydentävää koulutusta. Täydentävään koulutukseen kuuluu mm. asutuskeskustaistelukurssi, erilaisia asekursseja, liikuntakoulutusta ja tietenkin tyyppikoulutusta kuljetuskalustoon.

Sotilaspoliisikuljettajat saavat B- ajolupa kuljettajakoulutuksen Kuljetuskomppaniassa, jonka jälkeen heidän lisäkoulutuksestaan vastaavat Sotilaspoliisikomppania tai 2. Jääkärikomppania saapumiserittäin. Heidät perehdytetään sotilaspoliisitehtävien lisäksi erityisesti tärkeisiin henkilökuljetuksiin.

Tulevilta kuljettajilta vaaditaan nuhteetonta elämäntyyliä; ei rikosrekisteriä eikä vakavia liikennerikkomuksia.