Autojoukkojen Helsingin killan toimintaa

Näille sivuille kerätään dokumentteja Autojoukkojen Helsingin killan toiminnasta ja julkaistaan toiminnan vuosikalenteria.