Uutiset ja ajankohtaista

Tervetuloa killan uusituille kotisivuille. Vahvasti vielä vaiheessa, eivätkä koskaan valmistu. Aina voi parantaa. Anna palautetta "Ota yhteyttä" sivun kautta tai sähköpostilla toimisto@ajkh.fi. Ei tehdä näistä hyvät - tehdään näistä parhaat.

Jos haluat jakaa kanssamme muistoja varusmiesajoilta näillä sivuilla, äskeisiä tai jo muistojen kultaamat, niin ota yhteytä toimisto@ajhk.fi ja tarvittaessa autamme kirjoittamisessa ja kuvittamisessa. Jaettu muisto on yhteinen muisto ja arvokas osa Autojoukkojen perinnettä. Lisäksi, mahdollinen kirjoitusapu sisältyy jäsenmaksuun. Kirjoitus voi olla nimellä, tai nimimerkillä niin halutessasi.

TÄRKEÄ TIEDOTE SANTAHAMINAAN PÄÄSYSTÄ


Päivitetty 24.4.2020


Jatkoa ampumaratojen ja tilojen käyttökieltoon:

Vallitsevan tilanteen johdosta KAIKKI SANTAHAMINAN RADAT/ KOULUTUS-JA KOKOUSTILAT OVAT KÄYTTÖKIELLOSSA MUILLE, KUIN PV:N KÄYTTÄJILLE JA VIRANOMAISILLE 31.5.asti!

KAIKKI seuroille tai muille Pv:n ulkopuolisille käyttäjille mahdollisesti varatut ja myönnetyt ratavuorot, ja kokousvaraukset perutaan.Kaartin jääkärirykmentti tiedottaa:

Kaartin jääkärirykmentin komentaja, eversti Petteri Tervonen on päättänyt koronavirukseen (COVID-19) liittyvistä Santahaminan pääsy- ja liikkumisoikeuksien rajoitusten tarkennuksista. Kaartin jääkärirykmentti tiukentaa toimia koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi. Santahaminaa koskevien rajoitusten tavoitteena on hillitä epidemian leviämistä ja vähentää epidemian vaikutuksia Puolustusvoimien toimintaan vähentämällä ulkopuolisten käyntejä ja kanssakäymistä henkilöstön kanssa. Tiukennetut rajoitukset astuvat voimaan tiistaina 14.4.2020 kello 6.00.

Henkilö, joka epäilee altistuneensa koronavirukselle tai on palannut ulkomailta 14 vuorokauden sisällä, ei ole oikeutettu pääsemään Santahaminaan pl. Santahaminassa asuvat. Santahaminan alueella kokoontumista, yleisissä tiloissa oleskelua, käyntiä Puolustusvoimien tiloissa ja kanssakäyntiä henkilöstön (ml. varusmiehet) kanssa on vältettävä.

Pääsyoikeus Santahaminaan on voimassa ainoastaan niillä, joilla on työtehtävään liittyvä tarve tai muu painava syy alueella toimimiseen. Tällaisia tapauksia ovat:
• Puolustusvoimien työtehtävät ml. varusmiespalvelus,• poliisin ja pelastustoimen suorittama virkatehtävä,• sidosryhmien ja heidän alihankkijoiden työtehtävät,• kiireelliset pelastus- ja ensihoidon tehtävät,• koulun, päiväkodin ja leikkipuiston työtehtävät,• koulun, päiväkodin ja leikkipuiston asiakkuus,• tavarantoimitus ja rahtikuljetus,• asuminen alueella,• valtioneuvoston kanslian vierasmajan käyttö sekä• Puolustusministeriön Kantolan huvilan käyttö erikseen sovitulla tavalla.

Vierailijoiden on pyydettäessä kerrottava vierailunsa tarkoitus ja muut pääsyoikeuteen vaikuttavat asiat kulunvalvontaa suorittavalle henkilöstölle. Vieraidentuontioikeudellisilla henkilöillä on edelleen mahdollisuus tuoda vieraita painavista syistä ilman erillistä anomusta.

Santahaminassa rajoitetaan Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen tehtäviin liittymätöntä toimintaa. Vapaa-ajan harrastuksiin ja ajanviettoon, kokouksiin ja kokoontumisiin sekä Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen toimintaan liittymättömät oleskelu- ja vierailuluvat eivät ole toistaiseksi voimassa. Luvat aktivoidaan erillisellä käskyllä, kun rajoitteista voidaan luopua.

Sidosryhmien henkilöstö voi anoa painavan syyn perusteella pääsyoikeutta sotilasalueelle sähköpostitse osoitteesta lupapalvelut.kaartjr@mil.fi yhteyshenkilöidensä kautta. Pääsyoikeushakemuksessa on ilmoitettava anomukseen liittyvä painava syy. Riittävän käsittelyajan varmistamiseksi anomukset tulee lähettää kolme (3) arkipäivää ennen haetun pääsyoikeuden ajankohtaa.Kulunvalvontapaikalla asioivat, erilliseen painavaan tarpeeseen perustuvaa pääsyoikeutta anoneet henkilöt, pysäköivät autonsa kulunvalvontapaikan ja aluetoimiston viereiselle parkkipaikalle ja varmistuvat lupansa oikeellisuudesta kävellen kulunvalvontapaikalle. Samalla kulunvalvontahenkilöstö kertoo liikkumisrajoitteista alueella ja pyrkii varmistumaan, että henkilö ei ole altistunut virukselle viimeisen 14 vuorokauden aikana. Vierailijan tulee huomioida riittävä (2 metriä) etäisyys kulunvalvontahenkilöstöön.

Rajoitukset ovat voimassa toistaiseksi ja niihin tehdään tarvittaessa muutoksia erillisellä käskyllä. Rajoitteiden muutoksista tai kumoamisesta tiedotetaan erikseen. Kaartin jääkärirykmentti kehottaa seuraamaan aktiivisesti THL:n ohjeita ja määritelmiä sekä toimimaan annettujen ohjeiden mukaisesti.

Pyydämme Teitä ja Santahaminan alueella työskenteleviä yhteistyökumppaneitanne huomioimaan edellä mainitut rajoitukset organisaationne toiminnassa. Tätä tiedotetta pyydetään jakamaan kaikille Santahaminassa asioiville omien tiedotuskanavienne kautta.

Terveisin Mari Ukkonen Tiedottaja Kaartin jääkärirykmenttiTiedotamme heti näillä sivuilla, kun tilanne muuttuu.

Autolinna ja kansallinen veteraanipäivä 27.4.2020. Kiitos Autolinnan toimijoille. Siniristilippu salossa.

AUTOJOUKKOJEN HELSINGIN KILTA TOIVOTTAA

TURVALLISTA MATKAA

Autolinnan ravintola Kaartin vitriiniin säilytykseen Autojoukkojen ja Kaartin Pataljoonan vanhoja kiertopalkintoja 1920-80- luvulta

Autojoukkojen Helsingin killan esityksestä Kaartin Pataljoona asetti näytteille ja ravintola Kaartin huolehdittavaksi ravintolan vitriiniin vanhoja Helsingin Autokomppanian, Autopataljoonan, Varuskuntapataljoonan sekä Kaartin Pataljoonan kiertopalkintoja. Palkinnot ovat aikoinaan armeijan aikana sijainneet kyseisessä vitriinissä ja näin palasivat "kotiinsa".

Killassa ja sivuillamme tapahtuu:

26.4.2020

Lehtileikkeisiin on lisätty wanhan KUVA-POSTIN artikkeli Marskin autonkuljettajasta ylikersantti Kauko Rannasta jatkosodan ajalta. Mielenkiintoinen.


18.4.2020

Kuva-albumiin on jälleen lisätty neljä uutta kuvaa Kuljetuskomppanian koulutuksesta. Maastokuorma-auto Masi, joka on varustettu kärkiauralla lastataan lavetille.


12.4.2020

Kuva-albumiin on lisätty muutamia uusia kuvia Kuljetuskomppanian koulutuksesta.


9.4.2020

Lehtileikkeisiin lisätty Ruotuväkilehden artikkeli Autopataljoonan ryhmänjohtajista 60 vuotta sitten.


17.3.2020

II/2019 saapumiserän reserviin siirtotilaisuus 17.3. vietiin läpi harvinaisen poikkeuksellisen tilanteen vallitessa. Korona- virus ja voimaan astuva valmiuslaki sävytti paraatikatselmuksessa myös komentajan puhetta. Katselmus vietiin läpi pelkistetysti ilman ohimarssia eikä soittokunta osallistunut kotiuttamiskahvitilaisuuteen. Palkinnot kuitenkin jaettiin ja Automiesristin sai paras sotilaspoliisikuljettaja korpraali Otto Kukkonen. Onnittelut hänelle ja reserviin siirtyville.

Ajankohtaista:

TUTUSTUMINEN ELISA YHTIÖN PUHELINMUSEOON 1.4. KLO 14.00 SIIRRETÄÄN MYÖHEMPÄÄN AJANKOHTAAN VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSEN MUKAISESTI (VIRUSEPIDEMIAN ESTÄMINEN)

Puhelinmuseo vierailu toteutetaan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.


13.5. JÄSENPÄIVÄ 1: TUTUSTUMINEN AUTOLINNAN TOIMIJOIHIN JA YHTEINEN LOUNASTILAISUUS SIIRRETÄÄN MYÖHEMPÄÄN AJANKOHTAAN.


Jäsenpäivä 1: Tutustuminen Autolinnan toimijoiden toimintaan ja lounas ravintola Kaartissa. Päivästä ja kellonajoista tarkemmin myöhemmin, mutta vuorokaudenaika on noin klo 12.00-14.00 välinen aika. Tavoitteena on saada päivitys Autolinnassa toimivien yritysten toiminnasta ja "arjesta".


KEVÄÄN AUTOMIESTEN JA -NAISTEN AMPUMAKILPAILU VALMISTAUDUTAAN SIIRTÄMÄÄN SUUNNITELLUSTA AJANKOHDASTA (VKO 23-24)


RETKI HAMINA TATTOO MARSSISHOW 8.8.2020 ON PERUUTETTU

Tattoo- tapahtuma 2020 on siirretty vuoteen 2021. Tällä hetkellä ei vielä tiedetä, siirtyykö Kaartin Jääkärirykmentin killan retki vuodelle 2021 vai perutaanko se myös vuodelta 2021. Tiedotamme asiasta jo lippunsa varanneille ja maksaneille heti tilanteen selvittyä.

Uutiset ja Ajankohtaista : Arkisto9.3.2020

Vuosikokouksessa 6.3. oli 30 kiltalaista. Hyvä osallistujamäärä, kiitos. Kokouskahvituksen jälkeen Timo Mäkinen Autokoulu Reinistä informoi osallistujia uuden Tieliikennelain oleellisista muutoksista, jotka astuvat voimaan 1.6.2020. Keskustelu oli vilkasta ja paljon oli kuulijoilla kysyttävää. Erinomainen ja ajankohtainen luento.

4.3.2020

Tutustuminen Helsingin Metrovarikkoon 3.3.2020 kokosi lähes 20 kiltalaista. Tutustuimme metron moitteettoman kulun taustatekijöihin varsin perusteellisesti. Ja mitä tarkoittaa 100- sarjan vaunut ja miten uudemmat 200-ja 300- sarjat eroavat toisistaan. Huoltoa ja korjauksia varten on hyvin asialliset tilat. Tilojen siisteys pisti positiivisesti silmään, joka sekin on osa työturvallisuutta. Taas on eräs joukkoliikennemuoto ja sen taustat astetta tutumpi. Kuvia on jälleen tallennettu kuva-albumiin.

14.2.2020

Kuvia tallennettu kuva-albumiin pitkäaikaisesta Autojoukkojen Helsingin killan jäsenestä kiltaveli Tapio Oksasesta ja Kuljetusliike Oksanen Oy:n 50- vuotisesta perinteestä penkinpainajaisajoista.

23.1.2020

Autojoukkojen perinnepäivää vietettiin 20.1.2020 perinteisellä tavalla poikkeuksellisen mukavassa säässä. Lähes helteessä :) Laskimme juhlavasti seppeleet Hietaniemen hautausmaalla klo 15.15. Seppeleiden laskutilaisuuden jälkeen kokoonnuimme Autolinnan ravintola Kaartiin juhlavalle myöhäiselle lounaalle. Autopataljoonan Wanhat iästään huolimatta olivat hyvin edustettuna, kiitos heille. Kaartin Pataljoonan komentajan ja Kuljetuskomppanian päällikön kanssa oli mukavaa jutustella ja saada samalla informaatiota nykyisestä Kaartin koulutuksen kiivaasta rytmistä. Meitä oli paikalla yli 40 henkilöä nauttimassa ravintolan maukkaasta ateriasta. Nam. Varusmiesten edustajat saivat kuulla, millaista toiminta oli ennen ja näin historiatietoutta siirrettiin nykypolville.

13.1.2020

Kaartin Jääkärirykmentin saapumiserän 1/2020 alokkaiden läheistenpäivissä oli kilta jälleen järjestelyissä mukana ja välittämässä varusmiehille sekä läheisille autojoukkojen perinteitä ja killan toimintaa.


Vuoden 2019 tapahtumat on siirretty arkistoon taltioon. Ne ovat luettavissa vasemman palstan toimintakertomus kohdan linkistä.