Uutiset ja ajankohtaista

Tervetuloa killan uusituille kotisivuille. Vahvasti vielä vaiheessa, eivätkä koskaan valmistu. Aina voi parantaa. Anna palautetta "Ota yhteyttä" sivun kautta tai sähköpostilla toimisto@ajkh.fi. Ei tehdä näistä hyvät - tehdään näistä parhaat.

Jos haluat jakaa kanssamme muistoja varusmiesajoilta näillä sivuilla, äskeisiä tai jo muistojen kultaamat, niin ota yhteytä toimisto@ajhk.fi ja tarvittaessa autamme kirjoittamisessa ja kuvittamisessa. Jaettu muisto on yhteinen muisto ja arvokas osa Autojoukkojen perinnettä. Lisäksi, mahdollinen kirjoitusapu sisältyy jäsenmaksuun. Kirjoitus voi olla nimellä, tai nimimerkillä niin halutessasi.

TÄRKEÄ TIEDOTE SANTAHAMINAAN PÄÄSYSTÄ


Päivitetty 1.6.2020


Jatkoa ampumaratojen ja tilojen käyttökieltoon:

Vallitsevan tilanteen johdosta KAIKKI SANTAHAMINAN RADAT/ KOULUTUS-JA KOKOUSTILAT OVAT KÄYTTÖKIELLOSSA MUILLE, KUIN PV:N KÄYTTÄJILLE JA VIRANOMAISILLE TOISTAISEKSI!

KAIKKI seuroille tai muille Pv:n ulkopuolisille käyttäjille mahdollisesti varatut ja myönnetyt ratavuorot, ja kokousvaraukset perutaan.

SYKSYN AMPUMARATAVUOROJA EI JAETA AINAKAAN TOISTAISEKSI.Kaartin jääkärirykmentti tiedottaa:

Kaartin jääkärirykmentin komentaja, eversti Petteri Tervonen on päättänyt koronavirukseen (COVID-19) liittyvistä Santahaminan pääsy- ja liikkumisoikeuksien rajoitusten tarkennuksista. Kaartin jääkärirykmentti tiukentaa toimia koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi. Santahaminaa koskevien rajoitusten tavoitteena on hillitä epidemian leviämistä ja vähentää epidemian vaikutuksia Puolustusvoimien toimintaan vähentämällä ulkopuolisten käyntejä ja kanssakäymistä henkilöstön kanssa. Tiukennetut rajoitukset astuvat voimaan tiistaina 14.4.2020 kello 6.00.

Henkilö, joka epäilee altistuneensa koronavirukselle tai on palannut ulkomailta 14 vuorokauden sisällä, ei ole oikeutettu pääsemään Santahaminaan pl. Santahaminassa asuvat. Santahaminan alueella kokoontumista, yleisissä tiloissa oleskelua, käyntiä Puolustusvoimien tiloissa ja kanssakäyntiä henkilöstön (ml. varusmiehet) kanssa on vältettävä.

Pääsyoikeus Santahaminaan on voimassa ainoastaan niillä, joilla on työtehtävään liittyvä tarve tai muu painava syy alueella toimimiseen. Tällaisia tapauksia ovat:
• Puolustusvoimien työtehtävät ml. varusmiespalvelus,• poliisin ja pelastustoimen suorittama virkatehtävä,• sidosryhmien ja heidän alihankkijoiden työtehtävät,• kiireelliset pelastus- ja ensihoidon tehtävät,• koulun, päiväkodin ja leikkipuiston työtehtävät,• koulun, päiväkodin ja leikkipuiston asiakkuus,• tavarantoimitus ja rahtikuljetus,• asuminen alueella,• valtioneuvoston kanslian vierasmajan käyttö sekä• Puolustusministeriön Kantolan huvilan käyttö erikseen sovitulla tavalla.

Vierailijoiden on pyydettäessä kerrottava vierailunsa tarkoitus ja muut pääsyoikeuteen vaikuttavat asiat kulunvalvontaa suorittavalle henkilöstölle. Vieraidentuontioikeudellisilla henkilöillä on edelleen mahdollisuus tuoda vieraita painavista syistä ilman erillistä anomusta.

Santahaminassa rajoitetaan Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen tehtäviin liittymätöntä toimintaa. Vapaa-ajan harrastuksiin ja ajanviettoon, kokouksiin ja kokoontumisiin sekä Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen toimintaan liittymättömät oleskelu- ja vierailuluvat eivät ole toistaiseksi voimassa. Luvat aktivoidaan erillisellä käskyllä, kun rajoitteista voidaan luopua.

Sidosryhmien henkilöstö voi anoa painavan syyn perusteella pääsyoikeutta sotilasalueelle sähköpostitse osoitteesta lupapalvelut.kaartjr@mil.fi yhteyshenkilöidensä kautta. Pääsyoikeushakemuksessa on ilmoitettava anomukseen liittyvä painava syy. Riittävän käsittelyajan varmistamiseksi anomukset tulee lähettää kolme (3) arkipäivää ennen haetun pääsyoikeuden ajankohtaa.Kulunvalvontapaikalla asioivat, erilliseen painavaan tarpeeseen perustuvaa pääsyoikeutta anoneet henkilöt, pysäköivät autonsa kulunvalvontapaikan ja aluetoimiston viereiselle parkkipaikalle ja varmistuvat lupansa oikeellisuudesta kävellen kulunvalvontapaikalle. Samalla kulunvalvontahenkilöstö kertoo liikkumisrajoitteista alueella ja pyrkii varmistumaan, että henkilö ei ole altistunut virukselle viimeisen 14 vuorokauden aikana. Vierailijan tulee huomioida riittävä (2 metriä) etäisyys kulunvalvontahenkilöstöön.

Rajoitukset ovat voimassa toistaiseksi ja niihin tehdään tarvittaessa muutoksia erillisellä käskyllä. Rajoitteiden muutoksista tai kumoamisesta tiedotetaan erikseen. Kaartin jääkärirykmentti kehottaa seuraamaan aktiivisesti THL:n ohjeita ja määritelmiä sekä toimimaan annettujen ohjeiden mukaisesti.

Pyydämme Teitä ja Santahaminan alueella työskenteleviä yhteistyökumppaneitanne huomioimaan edellä mainitut rajoitukset organisaationne toiminnassa. Tätä tiedotetta pyydetään jakamaan kaikille Santahaminassa asioiville omien tiedotuskanavienne kautta.

Terveisin Mari Ukkonen Tiedottaja Kaartin jääkärirykmenttiTiedotamme heti näillä sivuilla, kun tilanne muuttuu.

AUTOJOUKKOJEN HELSINGIN KILTA TOIVOTTAA

TURVALLISTA MATKAA

Autolinnan ravintola Kaartin vitriiniin säilytykseen Autojoukkojen ja Kaartin Pataljoonan vanhoja kiertopalkintoja 1920-80- luvulta

Autojoukkojen Helsingin killan esityksestä Kaartin Pataljoona asetti näytteille ja ravintola Kaartin huolehdittavaksi ravintolan vitriiniin vanhoja Helsingin Autokomppanian, Autopataljoonan, Varuskuntapataljoonan sekä Kaartin Pataljoonan kiertopalkintoja. Palkinnot ovat aikoinaan armeijan aikana sijainneet kyseisessä vitriinissä ja näin palasivat "kotiinsa".

Killassa ja sivuillamme tapahtuu:

24.7.2020

Lisätty 2 valokuvaa perinnejoukkojen kansioon, jotka on saatu Jukka Ojalalta. Kuvissa on hänen isoisänsä Vihtori Ojala kuvattuna Tarton rauhanneuvotteluissa lokakuussa 1920.

17.6.2020

Kaartin Jääkärirykmentin saapumiserän II/2019 parhaana sotilaskuljettajana palkittiin korpraali Akseli Korpelainen. Jälleen uusi nimi kunniatauluun. Korona-rajoitusten vuoksi reserviinsiirtojuhla vietettiin vain rykmentin henkilöstön kesken. Parhaat onnittelut koko saapumiserälle suoritetusta varusmiespalveluksesta.


1.6.2020

Santahaminan ampumaratojen ja koulutuspaikkojen käytön rajoitteet jatkuvat toistaiseksi edelleen.

29.5.2020

Lisätty 4 uutta valokuvaa kuva-albumiin perinnejoukkoihin Autopataljoona 1952 -kansioon sekä yksi kuva AutoP 1920-kansioon. Osa uusista kuvista näkyy suoraan vasemman palkin uusimmat kuvat kohdassa.

Elisan puhelinmuseoon tutustuminen toteutetaan tämän hetken suunnitelman mukaan 25.8. Katso tarkemmin alempaa kohdasta Ajankohtaista.


26.4.2020

Lehtileikkeisiin on lisätty wanhan KUVA-POSTIN artikkeli Marskin autonkuljettajasta ylikersantti Kauko Rannasta jatkosodan ajalta. Mielenkiintoinen.

Ajankohtaista:

TUTUSTUMINEN ELISA YHTIÖN PUHELINMUSEOON 25.8. KLO 14.00

Puhelinmuseo vierailu toteutetaan 25.8. klo 14.00. Osoite on Runebergin katu 43, Helsinki. Kokoontuminen klo 13.50 mennessä. Huom max henkilömäärä on 20 henkeä, joten ilmoittaudu ajoissa. Ilmoittautuminen viimeistään 20.8. mennessä toimisto@ajhk.fi tai 0504654088 (Wigren). Maksu 5 euroa/hlö käteisellä maksetaan paikan päällä. TERVETULOA.


HIETANIEMEN HAUTAUSMAAN OPASTETTU ERIKOISKIERROS 9.9. KLO 11.00

Hietaniemen hautausmaan opastettu erikoiskierros toteutetaan 9.9. klo 11.00 alkaen. Aluksi meillä on omakustanteinen lounas Autolinnan ravintola Kaartissa. Samalla kuulemme muutaman sanan Autolinnan toimijoiden vuoden kulusta. Lounaan jälkeen siirrymme tarvittaessa kimppakyydeillä Hietaniemen hautausmaan uudelle kappelille, Hietaniemenkatu 20. Opastettu kierros alkaa klo 13.00. Oppaana meillä on kiltamme tukija, kiltaveli ja auktorisoitu opas Pekka Lehtiö. Mikäli olet jo ollut aiemmin Hietaniemen kierroksella kannattaa silti osallistua, koska tämä kierros on erilainen. Kierroksella on tavoitteena löytää myös yhtymäkohtia perinnejoukkojemme henkilöstöön. Kilta osallistuu kierroksen kustannuksiin. Osallistujilta peritään osallistumismaksuna 5,00 euroa/hlö, joka maksetaan paikan päällä käteisellä.

Uutiset ja Ajankohtaista : Arkisto

17.3.2020

II/2019 saapumiserän reserviin siirtotilaisuus 17.3. vietiin läpi harvinaisen poikkeuksellisen tilanteen vallitessa. Korona- virus ja voimaan astuva valmiuslaki sävytti paraatikatselmuksessa myös komentajan puhetta. Katselmus vietiin läpi pelkistetysti ilman ohimarssia eikä soittokunta osallistunut kotiuttamiskahvitilaisuuteen. Palkinnot kuitenkin jaettiin ja Automiesristin sai paras sotilaspoliisikuljettaja korpraali Otto Kukkonen. Onnittelut hänelle ja reserviin siirtyville.

9.3.2020

Vuosikokouksessa 6.3. oli 30 kiltalaista. Hyvä osallistujamäärä, kiitos. Kokouskahvituksen jälkeen Timo Mäkinen Autokoulu Reinistä informoi osallistujia uuden Tieliikennelain oleellisista muutoksista, jotka astuvat voimaan 1.6.2020. Keskustelu oli vilkasta ja paljon oli kuulijoilla kysyttävää. Erinomainen ja ajankohtainen luento.

4.3.2020

Tutustuminen Helsingin Metrovarikkoon 3.3.2020 kokosi lähes 20 kiltalaista. Tutustuimme metron moitteettoman kulun taustatekijöihin varsin perusteellisesti. Ja mitä tarkoittaa 100- sarjan vaunut ja miten uudemmat 200-ja 300- sarjat eroavat toisistaan. Huoltoa ja korjauksia varten on hyvin asialliset tilat. Tilojen siisteys pisti positiivisesti silmään, joka sekin on osa työturvallisuutta. Taas on eräs joukkoliikennemuoto ja sen taustat astetta tutumpi. Kuvia on jälleen tallennettu kuva-albumiin.

14.2.2020

Kuvia tallennettu kuva-albumiin pitkäaikaisesta Autojoukkojen Helsingin killan jäsenestä kiltaveli Tapio Oksasesta ja Kuljetusliike Oksanen Oy:n 50- vuotisesta perinteestä penkinpainajaisajoista.

23.1.2020

Autojoukkojen perinnepäivää vietettiin 20.1.2020 perinteisellä tavalla poikkeuksellisen mukavassa säässä. Lähes helteessä :) Laskimme juhlavasti seppeleet Hietaniemen hautausmaalla klo 15.15. Seppeleiden laskutilaisuuden jälkeen kokoonnuimme Autolinnan ravintola Kaartiin juhlavalle myöhäiselle lounaalle. Autopataljoonan Wanhat iästään huolimatta olivat hyvin edustettuna, kiitos heille. Kaartin Pataljoonan komentajan ja Kuljetuskomppanian päällikön kanssa oli mukavaa jutustella ja saada samalla informaatiota nykyisestä Kaartin koulutuksen kiivaasta rytmistä. Meitä oli paikalla yli 40 henkilöä nauttimassa ravintolan maukkaasta ateriasta. Nam. Varusmiesten edustajat saivat kuulla, millaista toiminta oli ennen ja näin historiatietoutta siirrettiin nykypolville.

13.1.2020

Kaartin Jääkärirykmentin saapumiserän 1/2020 alokkaiden läheistenpäivissä oli kilta jälleen järjestelyissä mukana ja välittämässä varusmiehille sekä läheisille autojoukkojen perinteitä ja killan toimintaa.


Vuoden 2019 tapahtumat on siirretty arkistoon taltioon. Ne ovat luettavissa vasemman palstan toimintakertomus kohdan linkistä.