Autojoukkojen Helsingin kilta ryKlikkaa tätä linkkiä nähdäksesi Autojoukkojen Helsingin kilta ry:n diaesityksen


Autojoukkojen Helsingin Kilta ry

 • Kilta on aloittanut toiminnan perustamiskokouksen toimikunnan ohjaamana 1964
 • Killan perustamiskokous on pidetty 14.2.1965 Autopataljoonan tiloissa Mechelininkadulla
 • Killalla on kaksi yleistä kokousta vuodessa
 • Kilta on Maanpuolustuskiltojen liiton jäsen
 • Kilta on valtakunnallisen Autojoukkokiltojen Liiton eräs paikalliskilta
 • Killan toimintaelimenä on johtokunta
 • Killalla on oma lippu, pienoislippu ja pöytästandaari
 • Killan lippu on vihitty käyttöön 5.9.1971
 • Killan perinnepäivä on 20. Tammikuuta, jolloin lasketaan seppeleet Helsingin Hietaniemessä Sankariristille, Suomen Marsalkka Mannerheimin hautapaadelle sekä entisen kunniajäsenemme Presidentti Kekkosen haudalle. Kekkonen kuului Autopataljoonan ensimmäiseen varusmiespalveluserään. Perinnepäivään liittyy yleensä myös tapaaminen Kaartin Pataljoonan henkilöstön kanssa

Kiltalaiset

 • Suuri osa Killan jäsenistä on saanut asevelvollisuuskoulutuksen kuljetusalalla. Jäsenistössä on myös muitakin kuin kuljetusalan koulutuksen saaneita
 • Monet ovat palvelleet aikanaan Helsingissä automiesten kehdossa Autopataljoonassa tai myöhemmin Kaartin Pataljoonan Autokomppaniassa Taivallahdessa sekä nykyisessä Kaartin Jääkärirykmentin Kuljetuskomppaniassa Santahaminassa
 • Monilla jäsenillä myös työ ja elinkeino ovat kuljetus- ja logistiikka-alalla
 • Kilta on mukana tukemassa yhdessä Kaartin Jääkärirykmentin killan ja muiden yhteistyökiltojen kanssa Kaartin Jääkärirykmentin toimintaa

Käytännön toiminta jäsenistölle

 • Retket eri kuljetus- ja logistiikka-alan yrityksiin ja museoihin
 • Kuljetus- ja logistiikka-alan esitelmätilaisuudet
 • Osallistuminen vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen
 • Järjestää ampumamahdollisuuksia jäsenilleen pääasiassa Santahaminan ampumaradoilla
 • Kilta on mukana Kaartin Jääkärirykmentin varusmiesten omaistenpäivien tilaisuuden järjestelyissä sekä osallistuu KAARTJR:n valatilaisuuksiin killan lipun kera
 • Kokoaa ja taltioi autojoukkojen historiasta kertovia dokumentteja
 • Välittää autojoukkojen historiaa mm varusmiehille

Kilta tukeutuu toiminnassaan Santahaminassa sijaitsevaan Kaartin Jääkärirykmentin Perinnetaloon.

IMG_0360.JPG