Autojoukkojen Helsingin Kilta ry

Kuvasta Killan diaesitykseen

Autojoukkojen Helsingin Kilta ry

Kilta on aloittanut toiminnan perustamiskokouksen toimikunnan ohjaamana 1964
 • Killan perustamiskokous on pidetty 14.2.1965 Autopataljoonan tiloissa Mechelininkadulla
 • Killalla on kaksi yleistä kokousta vuodessa
 • Kilta on Maanpuolustuskiltojen liiton jäsen
 • Kilta on valtakunnallisen Autojoukkokiltojen Liiton eräs paikalliskilta
 • Killan toimintaelimenä on johtokunta
 • Killalla on oma lippu, pienoislippu ja pöytästandaari
 • Killan lippu on vihitty käyttöön 5.9.1971
 • Killan perinnepäivä on 20. Tammikuuta, jolloin lasketaan
  seppeleet Helsingin Hietaniemessä Sankariristille, Suomen Marsalkka
  Mannerheimin hautapaadelle sekä entisen kunniajäsenemme Presidentti
  Kekkosen haudalle. Kekkonen kuului Autopataljoonan ensimmäiseen
  varusmiespalveluserään. Perinnepäivään liittyy yleensä myös tapaaminen
  Kaartin Pataljoonan henkilöstön kanssa

Kiltalaiset


 • Suuri osa Killan jäsenistä on saanut
  asevelvollisuuskoulutuksen kuljetusalalla. Jäsenistössä on myös muitakin
  kuin kuljetusalan koulutuksen saaneita
 • Monet ovat palvelleet aikanaan Helsingissä automiesten
  kehdossa Autopataljoonassa tai myöhemmin Kaartin Pataljoonan
  Autokomppaniassa Taivallahdessa sekä nykyisessä Kaartin Jääkärirykmentin
  Kuljetuskomppaniassa Santahaminassa
 • Monilla jäsenillä myös työ ja elinkeino ovat kuljetus- ja logistiikka-alalla
 • Kilta on mukana tukemassa yhdessä Kaartin Jääkärirykmentin
  killan ja muiden yhteistyökiltojen kanssa Kaartin Jääkärirykmentin
  toimintaa

Käytännön toiminta jäsenistölle


 • Retket eri kuljetus- ja logistiikka-alan yrityksiin ja museoihin
 • Kuljetus- ja logistiikka-alan esitelmätilaisuudet
 • Osallistuminen vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen
 • Pysyt selvillä puolustusvoimien kuljetusalan kehityksestä
 • Järjestämme ampumamahdollisuuksia jäsenille pääasiassa Santahaminan ampumaradoilla
 • Kilta on mukana Kaartin Jääkärirykmentin varusmiesten
  läheistenpäivien tilaisuuden järjestelyissä sekä osallistuu KAARTJR:n
  valatilaisuuksiin killan lipun kera
 • Kokoaa ja taltioi autojoukkojen historiasta kertovia dokumentteja
 • Välittää autojoukkojen historiaa mm varusmiehille
 • Varusmiespalvelusajan jälkeinen toimialan kokoontumisväylä

Kilta tukeutuu toiminnassaan Santahaminassa sijaitsevaan Kaartin Jääkärirykmentin Perinnetaloon.


Autojoukkojen Helsingin kilta - Vahvasti nykyajassa - Autojoukkojen perinteitä kunnioittaen