Killan arvot

Vapaaehtoisuus

Isänmaallisuus

Yhteistoiminta, tasa-arvo ja sosiaalisuus

Auto-, liikenne- ja kuljetusalan ammattiylpeys

Auto- ja kuljetusjoukkojen arvokkaiden perinteiden kunnioittaminen

Killan jäseneksi voi päästä ikään tai sotilasarvoon katsomatta jokainen Suomen kansalainen

Jäsenedut

YLEINEN

 • Kiltalaisia yhdistävä jäsenmerkki.
 • Luonnollinen väylä jatkaa inttikavereiden tapaamista
 • Jatkuva yhteydenpito Kaartin Jääkärirykmentin varusmieskuljettajiin ja osallistuminen heidän koulutukseensa soveltuvin osin
 • Toimitilat Santahaminassa sijaitsevassa Perinnetalossa
 • Pysyt Puolustusvoimien ja erityisesti sen logistiikkatoiminnan kehityksessä mukana
 • Olet osa valtakunnallista Automiesten ja -naisten liittoa - Autojoukkokiltojen Liitto (AJKL)
 • Olet osa valtakunnallista Maanpuolutuskiltojen Liittoa – MPKL
 • Killan jäsenmäärä on hienoisessa nousussa
 • Jäsentuotteet edulisesti

MEDIA

 • Killan omien kotisivujen ja YouTube kanavan seuraaminen ja kehittämiseen osallistuminen
 • Helsingin Reservin Sanomat (4 painettua numeroa ja 6 digitaalista numeroa vuodessa)
 • Maanpuolustaja-lehti 2 numeroa vuodessa

RETKET JA ESITELMÄT muutamin esimerkein

 • Mielenkiintoiset painopisteenä maanpuolustukseen sekä auto-, kuljetus- ja liikennealaan liittyvät retket
 • Tallinnan automuseo, KGB- museo, Pietarin matka, maastoajotapahtuma, autoliikkeet, polttoaine- ja bioenergiatalous, kaivostoiminta
 • Esitelmät:
 • Puolustusvoimien toiminta
 • Autoliiton toiminta
 • Poliisin toiminta
 • Formula- ajaja Juan Manuel Fangio
 • USA:n apu Neuvostoliitolle II MMS:ssa
 • Venäjän sotaharjoitus ZAPAD 2017

MUUTA AKTIVITEETTIA

 • Jäsenpäivät 2 kertaa vuodessa jäsenten toivomien eri teemojen ympärillä
 • Kaartin varusmiesten kuljettajakoulutukseen liittyvien koulutustapahtumien ja tutustumisien järjestäminen Kuljetuskomppanian toivomalla tavalla
 • Kaartin alokkaiden läheistenpäivän järjestelyihin osallistuminen 4 pv/v
 • Vapaaehtoisen maanpuolustuksen yleisötilaisuuksien järjestelyihin osallistuminen
 • Liikenteenohjaustoiminta on aloitettu ja kehitetään tulevina vuosina edelleen
 • Television viihdeohjelmien yleisöön mukaan
 • Sosiaalista yhdessäoloa monessa muodossa jäsenistön toivomalla tavalla

VAPAAEHTOINEN MAANPUOLUSTUSKOULUTUS

 • Mahdollisuus kehittää itseään kouluttajaksi ja kouluttajana vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kursseilla
 • Killan tavoitteena on osallistua nykyistä aktiivisemmin MPK:n toimintaan

AMPUMAHARRASTUS

 • Santahaminan ampumaratojen käyttö n. kerran viikossa läpi vuoden
 • Jäsenmaksuun sisältyy ampumavakuutus
  • HUOM! Ampumavakuutus kattaa vain killan järjestämät ampumatilaisuudet
 • Voit aloittaa ampumisharrastuksesi killassa ja näin helpottaa oman aseenkantoluvan saamista

PERINNETOIMINTA

 • Killan vitriinissä Perinnetalolla runsaasti aineistoa nähtävillä
 • Armeijan autojoukkojen perinneaineiston kokoamista, jäsentelyä, säilyttämistä ja perinnetietouden jakamista; Autopataljoona, Autokomppania, Kuljetuskomppania
 • Autojoukkojen vuosi/perinnepäivän vietto 20.1. vuosittain
 • Itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin osallistuminen
 • Kaartin alokkaiden sotilasvalaan ja -vakuutukseen osallistuminen Killan lipun kera
 • Kaartin Jääkärirykmentin alokkaiden perinneopetukseen osallistuminen 4 pv/v
 • Autopataljoonan ja siihen liittyvien myöhempien organisaatioiden tietopankki
 • Olet mukana tukemassa mm. Armeijan Helsingin Töölön Autolinnan (“Automiesten kehdon”) perinteiden säilymistä, Taivallahden Kasarmi

PALKITSEMINEN

 • Mahdollisuus aktiivisuuden ja sitoutuneisuuden mukaisiin kunniamerkeillä palkitsemisiin:
 • AutojoukkojenHelsingin Killan ansiolevyke
 • Autojoukkojen Helsingin Killanstandardi ja pienoislippu
 • Autojoukkokiltojen Liiton pronssinen, hopeinen tai kultainen ansiomerkki
 • Automiesristi
 • Autojoukkokiltojen Liiton ansiomitali
 • Autojoukkokiltojen Liiton ruusuke
 • Maanpuolustuskiltojen Liiton pronssinen tai hopeinen kiltaristi
 • Maanpuolustuskiltojen Liiton Kiltansiomitali
 • Mahdollisuus hakea yleisiä auto-, kuljetus- ja liikenne- ja kaupanalan ansiomerkkejä sääntöjen määrittämällä tavalla
 • Mahdollisuus hakea valtiollisia kunniamerkkejä ansioituneimmille jäsenille

Ole aktiivinen ja tule mukaan toimintaan

Tervetuloa