Killan arvot

Vapaaehtoisuus

Isänmaallisuus

Yhteistoiminta, tasa-arvo ja sosiaalisuus

Auto-, liikenne- ja kuljetusalan ammattiylpeys

Auto- ja kuljetusjoukkojen arvokkaiden perinteiden kunnioittaminen

Killan jäseneksi voi päästä ikään tai sotilasarvoon katsomatta jokainen Suomen kansalainen

Jäsenedut

YLEINEN

  • Kiltalaisia yhdistävä jäsenmerkki.
  • Luonnollinen väylä jatkaa inttikavereiden tapaamista
  • Jatkuva yhteydenpito Kaartin Jääkärirykmentin varusmieskuljettajiin ja osallistuminen heidän koulutukseensa soveltuvin osin
  • Toimitilat Santahaminassa sijaitsevassa Perinnetalossa
  • Pysyt Puolustusvoimien ja erityisesti sen logistiikkatoiminnan kehityksessä mukana
  • Olet osa valtakunnallista Automiesten ja -naisten liittoa - Autojoukkokiltojen Liitto (AJKL)
  • Olet osa valtakunnallista Maanpuolutuskiltojen Liittoa – MPKL
  • Killan jäsenmäärä on hienoisessa nousussa
  • Jäsentuotteet edulisesti

MEDIA

  • Killan omien kotisivujen ja YouTube kanavan seuraaminen ja kehittämiseen osallistuminen
  • Helsingin Reservin Sanomat (4 painettua numeroa ja 6 digitaalista numeroa vuodessa)
  • Maanpuolustaja-lehti 2 numeroa vuodessa

RETKET JA ESITELMÄT muutamin esimerkein

  • Mielenkiintoiset painopisteenä maanpuolustukseen sekä auto-, kuljetus- ja liikennealaan liittyvät retket
  • Tallinnan automuseo, KGB- museo, Pietarin matka, maastoajotapahtuma, autoliikkeet, polttoaine- ja bioenergiatalous, kaivostoiminta
  • Esitelmät:
  • Puolustusvoimien toiminta
  • Autoliiton toiminta
  • Poliisin toiminta
  • Formula- ajaja Juan Manuel Fangio
  • USA:n apu Neuvostoliitolle II MMS:ssa
  • Venäjän sotaharjoitus ZAPAD 2017

MUUTA AKTIVITEETTIA

  • Jäsenpäivät 2 kertaa vuodessa jäsenten toivomien eri teemojen ympärillä
  • Kaartin varusmiesten kuljettajakoulutukseen liittyvien koulutustapahtumien ja tutustumisien järjestäminen Kuljetuskomppanian toivomalla tavalla
  • Kaartin alokkaiden läheistenpäivän järjestelyihin osallistuminen 4 pv/v
  • Vapaaehtoisen maanpuolustuksen yleisötilaisuuksien järjestelyihin osallistuminen
  • Liikenteenohjaustoiminta on aloitettu ja kehitetään tulevina vuosina edelleen
  • Television viihdeohjelmien yleisöön mukaan
  • Sosiaalista yhdessäoloa monessa muodossa jäsenistön toivomalla tavalla

VAPAAEHTOINEN MAANPUOLUSTUSKOULUTUS

  • Mahdollisuus kehittää itseään kouluttajaksi ja kouluttajana vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kursseilla
  • Killan tavoitteena on osallistua nykyistä aktiivisemmin MPK:n toimintaan

AMPUMAHARRASTUS

  • Santahaminan ampumaratojen käyttö n. kerran viikossa läpi vuoden
  • Jäsenmaksuun sisältyy ampumavakuutus
  • Voit aloittaa ampumisharrastuksesi killassa ja näin helpottaa oman aseenkantoluvan saamista

PERINNETOIMINTA

  • Killan vitriinissä Perinnetalolla runsaasti aineistoa nähtävillä
  • Armeijan autojoukkojen perinneaineiston kokoamista, jäsentelyä, säilyttämistä ja perinnetietouden jakamista; Autopataljoona, Autokomppania, Kuljetuskomppania
  • Autojoukkojen vuosi/perinnepäivän vietto 20.1. vuosittain
  • Itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin osallistuminen
  • Kaartin alokkaiden sotilasvalaan ja -vakuutukseen osallistuminen Killan lipun kera
  • Kaartin Jääkärirykmentin alokkaiden perinneopetukseen osallistuminen 4 pv/v
  • Autopataljoonan ja siihen liittyvien myöhempien organisaatioiden tietopankki
  • Olet mukana tukemassa mm. Armeijan Helsingin Töölön Autolinnan (“Automiesten kehdon”) perinteiden säilymistä, Taivallahden Kasarmi

PALKITSEMINEN

  • Mahdollisuus aktiivisuuden ja sitoutuneisuuden mukaisiin kunniamerkeillä palkitsemisiin:
  • AutojoukkojenHelsingin Killan ansiolevyke
  • Autojoukkojen Helsingin Killanstandardi ja pienoislippu
  • Autojoukkokiltojen Liiton pronssinen, hopeinen tai kultainen ansiomerkki
  • Automiesristi
  • Autojoukkokiltojen Liiton ansiomitali
  • Autojoukkokiltojen Liiton ruusuke
  • Maanpuolustuskiltojen Liiton pronssinen tai hopeinen kiltaristi
  • Maanpuolustuskiltojen Liiton Kiltansiomitali
  • Mahdollisuus hakea yleisiä auto-, kuljetus- ja liikenne- ja kaupanalan ansiomerkkejä sääntöjen määrittämällä tavalla
  • Mahdollisuus hakea valtiollisia kunniamerkkejä ansioituneimmille jäsenille

Ole aktiivinen ja tule mukaan toimintaan

Tervetuloa