Osallistumisohjeet

Tälle sivulle on kerätty usein kysyttyjä ohjeita eri tilaisuuksiin osallistujille.

Saapuminen Santahaminan

Ilmoittautuminen ja saapuminen Santahaminassa järjestettäviin tilaisuuksiin.

 • Ilmoittaudu hyvissä ajoin, vähintään 5 arkipäivää ennen tilaisuuden alkua sähköpostilla toimisto@ajhk.fi tai puhelimitse numeroon 040 564 3295.
 • Ilmoittautumisen yhteydessä:
  • Jäsenet: nimi riittä jos olet ilmoittanut henkilötunnuksesi aiemmin.
  • Vieraat: nimi ja henkilötunnus (syntymäaika ja SOTU).
  • Jos saavut autolla niin kerro auton rekisteritunnus ilmoittautuessasi.
  • Ulkomaalaiset vieraat: kulkulupa on erikseen anottava Komendantin toimistosta hyvissä ajoin.
   • Kyseinen toimisto on Pääportin vartiotuvan vieressä.
 • Pääportilla tapahtuvaa tarkastusta varten tarvitset henkilötodistuksen. Ajokortti käy.

Mikäli tilaisuuden järjestävä taho, esim. AJHK, järjestää noudon Pääportin edessä olevalta pysäköintialueelta, asia on mainittu kutsussa.

Mikäli Puolustusvoimat muuttaa käytäntöjään saapumisesta sotilasalueelle kerrotaan muutoksista tällä sivulla.

Santahaminan vierailulupa oikeuttaa vain ja ainoastaan kiltatoimintaan liittyvät vierailut.


MUUTOKSIA SANTAHAMINAN PÄÄSYRAJOITUKSIIN 5.4.2022

Kaartin jääkärirykmentti Julkaisuajankohta 6.4.2022 10.00


Kaartin jääkärirykmentin sidosryhmien jäsenet ja muut pääsyoikeudelliset saavat taas saapua rykmentin hallinnoimille alueille.

Muutokset astuivat voimaan 5.4.2022
Santahaminaan voi saapua, jos:

henkilön nimi on pääsyoikeudellisten listalla,
henkilöllä on pääsyoikeuden sotilasalueelle todistava lupatodistus tai
henkilö saapuu vieraiden tuontiin oikeutetun henkilön seurassa mukanaan henkilötodistus.


Santahaminan sidosryhmään kuuluva henkilö, jolla ei ole voimassa olevaa pääsyoikeutta saarelle, voi anoa lupaa painavan syyn perusteella osoitteesta lupapalvelvelut.kaartjr@mil.fi yhteyshenkilönsä kautta. Lupahakemuksen käsittelylle on varattava vähintään viisi arkipäivää.
Osa koronapandemiasta johtuvista rajoituksista säilyy.

Virukselle mahdollisesti altistunut henkilö ei ole oikeutettu pääsemään Santahaminaan (pois lukien Santahaminassa asuvat).

Varusmiesten vieraiden/läheisten pääsy Santahaminaan on edelleen kielletty.

Maanpuolustuskorkeakoulun kirjaston käyttö on kielletty ulkopuolisilta.

Edellä mainitut poikkeusjärjestelyt ovat voimassa toistaiseksi. Mahdollisista lisätoimenpiteistä ja muutoksista ohjeistuksessa tiedotetaan tilanteen mukaisesti.

Tällä kumotaan Kaartin jääkärirykmentin 14.1.2022 julkaisema tiedote "Muutoksia Santahaminan pääsyrajoituksiin - varuskunnan ulkopuolinen toiminta toistaiseksi kielletty" ja kyseinen tiedote poistetaan järjestelmästä.
Yhteistoiminta-alue Kaartin jääkärirykmentti.

Ampumavuoroille osallistuminen

Ampumaan pääsee erikseen ilmoittautumatta killan ampumavuorolla edellyttäen, että on killan jäsen ja henkilötunnus on annettu.

Mikäli jäsen haluaa tuoda kiltaan kuulumattoman henkilön ampumaan,
tulee siitä olla yhteydessä vähintään 5 arkipäivää aiemmin kiltaan, jolla on
oma harkintavalta sisään pääsyyn. Kilta laatii vieraasta erillisen
esityksen Kaartin Jääkärirykmenttiin. Vieraan osalta vierailun isäntänä
toimii pääsääntöisesti killasta erillisen kulkuluvan omaava jäsen, joka
nimetään vierailuimoituksessa.

Osallistujalla tulee olla omat näkö- ja kuulosuojaimet. Ase ja patruunat sopimuksen mukaan.

Avain ampumaradalle on virka-aikana noudettavissa osoitteesta: Rykmentintie 2 kuittausta vastaan. Avain tulee palauttaa avainten palautuslaatikkoon.

Kaartin Jääkärirykmentin Killan esitelmiin saapuminen

Autojoukkojen Helsingin Killan jäsenet ovat tervetulleita myös Kaartin Jääkärirykmentin Killan järjestämiin esitelmiin. Ilmoittautumiset hyvissä ajoin vähintään 5 arkipäivää ennen tilaisuuden alkua sähköpostilla joko kai.wigren@pp.nic.fi tai toimisto@ajhk.fi. Puhelimitse 050 465 4088. Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä henkilöturvatunnus ja auton rekisteritunnus. Mikäli tilaisuus on Santahaminan ulkopuolella kerrotaan jo kutsussa missä ja milloin.

Muuta huomionarvoista

Mikäli olet osallistumassa Killan järjestämiin tilaisuuksiin niin seuraa tätä sivua. Mahdolliset muutokset päivitetään tähän. Sydämellisesti tervetuloa mukaan.

Kaikkiin Killan järjestämiin tilaisuuksiin voi ilmoittautua sähköpostilla osoittessa toimisto@ajhk.fi. Lisäohjeita saa tarvittaessa numerosta 040 564 3295.