Sotilas- ja sotilaspoliisikuljettajien palkitseminen

Autojoukkojen Helsingin kilta palkitsee jokaisesta Kaartin Jääkärirykmentin saapumiserästä reserviinsiirtojuhlassa parhaan sotilaskuljettajan sekä parhaan sotilaspoliisikuljettajan.

Kuljettajien nimet kaiverretaan metallilaattaan, joka kiinnitetään saapumiserän PARAS KULJETTAJA- tauluun.

Tämän lisäksi kuljettaja saa PARAS KULJETTAJA- kunniakirjan sekä Automiesristin kunniakirjoineen.

Saapumiserän parhaan sotilaskuljettajan ja parhaan sotilaspoliisikuljettajan nimet julkaistaan koulutushaarakohtaisilla sivuilla.

Autojoukkojen Helsingin kilta onnittelee nimityksen saaneita.

Kunniataulut toimivat linkkeinä kunkin koulutushaaran omille sivuille.

SOTILASKULJETTAJAT

SPOL-KULJETTAJAT

Kummiyksikkö KAARTJR Kuljetuskomppania

Kuljetuskomppania kouluttaa raskaita ajoneuvoja kuljettavia oma-aloitteisia ja monipuolisen koulutuksen saaneita asutuskeskustaistelijoita kaikkiin Kaartin Jääkärirykmentin tuottamiin sodan ajan joukkoihin.

Peruskoulutuskauden aikana KULJK:n valitaan kuljettajiksi sopivat varusmiehet koko Kaartin Jääkärirykmentin saapumiserästä. Valitut miehet siirretään yksikköön peruskoulutuskauden päättyessä.

Erikoiskoulutuskaudella jokaiselle KULJK:n varusmiehelle annetaan
puolustusvoimien C- ajo-oikeuskoulutus. Sotilaskuljettajakurssin
tavoitteena on antaa koulutus kuorma- auto-, yhdistelmä- tai
panssariajoneuvon kuljettajaksi sotilaskoulutuksen ohessa. Jokaiselle
taistelijalle opetetaan myös henkilökohtaisten aseiden ja
taisteluvälineiden käsittely asutuskeskuksessa. Joukkokoulutuskaudella
opetetaan mm. ajamista vaativassa maastossa erilaisella
panssariajoneuvo- ja kuorma-autokalustolla sekä tyyppikoulutusta
kuljetuskalustoon.

Seuraavan saapumiserän peruskoulutuskauden aikana kuljettajien
osaamista täydennetään taisteluteknisillä harjoituksilla sekä
ammunnoilla.

Sotilaskuljettajilla on myös mahdollisuus saada CE-luokan ajokortti siviiliin puolustusvoimien avulla. Tämän saavuttaminen edellyttää varusmiehen soveltuvuutta koulutettavaksi ko. luokkaan.

Osa kuljettajista jatkokoulutetaan lisäksi moottoripyörien
kuljettajiksi J- kauden ja kuljettajakauden aikana. Joukkokoulutuskauden
aikana kuljettajat harjoittelevat omien sodanajan komppanioidensa
mukana sekä saavat täydentävää koulutusta. Täydentävään koulutukseen
kuuluu mm. asutuskeskustaistelukurssi, erilaisia asekursseja,
liikuntakoulutusta ja tietenkin tyyppikoulutusta kuljetuskalustoon.

Sotilaspoliisikuljettajat saavat B- ajolupa kuljettajakoulutuksen Kuljetuskomppaniassa, jonka jälkeen heidän lisäkoulutuksestaan vastaavat Sotilaspoliisikomppania tai 2. Jääkärikomppania saapumiserittäin. Heidät perehdytetään sotilaspoliisitehtävien lisäksi erityisesti tärkeisiin henkilökuljetuksiin.

Tulevilta kuljettajilta vaaditaan nuhteetonta elämäntyyliä; ei rikosrekisteriä eikä vakavia liikennerikkomuksia.

"Kuskien Pöytä"

Kaartin Jääkärirykmentin sotilaskuljetajille sekä sotilaspoliisikuljettajille
Helsinki-Santahaminan Sotilaskotiin uudet Kuljettajien Pöydän ständit
8.6.2016.

Varusmieskuljettajien esityksestä Autojoukkojen Helsingin kilta teetti uudet sotilaskodin pöydässä sijaitsevat ns. kuljettajien pöytä -ständit. Nyt niitä on kahdet: sotilaskuljettajien (raskaan kaluston kuljettajat) ja sotilaspoliisikuljettajien (vip-kuljettajat) käyttöön. Vanha merkki olikin jo parhaat päivät nähneet.

"Kuskien pöytä-ständin" käyttö juontaa jo automiesten Mechelininkadun ajalta. Perinteet velvoittavat.

Juhlallinen luovutustilaisuus pidettiin 8.6. Sotilaskodissa. Kahvipöydän ääreen oli kokoontunut killan edustajien lisäksi, varusmieskuljettajien edustajat, Sotilaskodin edustaja sekä Kuljetuskomppanian päällikkö. Nyt on mukava nauttia kahvikupposet sotkun munkin kera "kuskien pöydässä", johon toki muutkin kuin kuljettajat ovat tervetulleet.


Keskellä vanha merkki jo parhaat päivät nähneenä. Uudet ovat lasiset,
johon on hiekkapuhallettu sotilaskuljettajan ja sotilaspoliisikuljettajan koulutushaaramerkit.

Sotilaspoliisikuljettajien edustajana kaartinjääkäri Maijanen ja sotilaskuljettajien edustajana korpraali Valkeapää olivat luovutustilaisuudessa ottamassa merkit käyttöön.