Autojoukkojen Helsingin killan saamat huomionosoitukset

Autojoukkojen Kiltojen Liitto palkitsi kiltaveli Heimo Yrjönsalon Bensiinihusaarien miekalla 26.9. 2020 pidetyssä vuosikokouksessa. Autojoukkojen Helsingin kilta onnittelee.

Autojoukkojen Kiltojen Liitto palkitsi kiltaveli Hans-Rune Holmberg Bensiinihusaarien miekalla 2017.

MAANPUOLUSTUSKILTOJEN VUODEN INTERNETSIVUT 2016

AUTOJOUKKOKILTOJEN LIITON MYÖNTÄMÄ TOHTORIN SARVI 2007